Pozadie

Aplikácie a možnosti využitia našich poskytovaných služieb

Poskytujeme Vám široký záber v oblasti poskytovaných služieb bez pilotného snímania fotografií a videí RC vrtuľníkom so širokou pôsobnosťou v rôznych oblastiach a záujmoch.

Letecké fotografie a video

- obchodné propagácie
- komerčne média, správy
- profesionálne fotografie
- panoramatické snímkovanie
- web design fotografie
- fotografie živočíchov

Spracovanie foto-video záznamov

- základné úpravy fotografií a videí
- pokročilé úpravy fotografií a videí
- postprocesing, retuše a fotomontáže
- realizácia internetových fotogalérii
- príprava videí pre www stránky
- iné úpravy podľa požiadaviek klienta

Reality

- nehnuteľnosti a pozemky
- propagácia a dokumentovanie
- domy, bytové domy, záhrady
- rekreačné zariadenia
- golfové ihriska
- územný rozvoj miest a obci

Kultúrne a spoločenské podujatia

- svadby
- výstavy
- festivaly
- koncerty
- vystúpenia
- propagácie

Priemysel a stavebníctvo

- architektúra a priemyselné parky
- dokumentácia stavieb
- výstavby ciest a diaľnic
- vyhradených zariadení
- škôd a havárii
- inžinierských sietí
- archeologických nálezísk
- geologické prieskumy

Televízia

- spravodajstvo
- športové podujatia
- relácie a seriály
- reklama
- hudobné videá
- spoločenské a firemné podujatia
- dokumentárne filmy a turistika
- reklamné videá